BLOG

Artykuł główny

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) to ważny element bezpieczeństwa w Internecie. Ich instalacja na serwerze webowym zapewnia bezpieczne połączenie z serwerem, chroniąc przed atakami hakerskimi. Dodatkowo, certyfikaty SSL zwiększają poczucie bezpieczeństwa użytkowników, którzy odwiedzają Twoją stronę. Certyfikaty SSL można zainstalować na serwerze webowym zarówno w systemie Linux, jak i Windows. W tym artykule skupimy się na instalacji certyfikatów SSL w systemie Linux. Aby zainstalować certyfikaty SSL na serwerze webowym w systemie Linux, należy wykonać następujące czynności: 1. Przejdź do katalogu, w którym zainstalowany jest serwer webowy. 2. Uruchom konsolę terminala i wpisz następujące polecenie: openssl genrsa -out serwer.key 2048 3. Wpisz następujące polecenie, aby utworzyć certyfikat SSL: openssl req -new -key serwer.key -out serwer.csr 4. Wypełnij wszystkie pola w formularzu, który zostanie wyświetlony. 5. Wpisz następujące polecenie, aby utworzyć certyfikat SSL: openssl x509 -req -days 365 -in serwer.csr -signkey serwer.key -out serwer.crt 6. Kopiuj plik serwer.crt do katalogu, w którym zainstalowany jest serwer webowy. 7. Uruchom konsolę terminala i wpisz następujące polecenie, aby załadować certyfikat SSL: sudo cp serwer.crt /etc/ssl/certs/ 8. Uruchom konsolę terminala i wpisz następujące polecenie, aby załadować certyfikat SSL do przeglądarki: sudo cp serwer.crt /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/ 9. Restartuj serwer webowy. Po wykonaniu powyższych czynności, certyfikat SSL zostanie zainstalowany na serwerze webowym.

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the practice of testing a computer system...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
angrybytes.com.pl szemkel.pl mocnyvps.pl serwervps.com.pl silesiadatacenter.com.pl testy penetracyjne