BLOG

Artykuł główny

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa. Celem audytu bezpieczeństwa jest zapewnienie, że system informatyczny spełnia wymagania bezpieczeństwa, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa jest zazwyczaj wykonywany przed wdrożeniem nowego systemu informatycznego lub podczas aktualizacji istniejącego systemu. W trakcie audytu bezpieczeństwa badane są następujące aspekty: - architektura systemu informatycznego, - funkcjonalność systemu, - zabezpieczenia systemu, - procedury bezpieczeństwa, - polityka bezpieczeństwa, - środowisko informatyczne. Architektura systemu informatycznego Architektura systemu informatycznego to układ elementów systemu oraz ich relacje. W trakcie audytu bezpieczeństwa badana jest zgodność architektury systemu informatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa. Funkcjonalność systemu Funkcjonalność systemu informatycznego to zestaw funkcjonalności, które system musi posiadać, aby spełniać wymagania bezpieczeństwa. W trakcie audytu bezpieczeństwa badana jest zgodność funkcjonalności systemu informatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa. Zabezpieczenia systemu Zabezpieczenia systemu informatycznego to mechanizmy, które mają na celu ochronę systemu przed atakami i incydentami bezpieczeństwa. W trakcie audytu bezpieczeństwa badane są zgodność zabezpieczeń systemu informatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa. Procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa to zbiór zasad, które powinny być stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego. W trakcie audytu bezpieczeństwa badane są zgodność procedur bezpieczeństwa z wymaganiami bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa to dokument, który określa zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego. W trakcie audytu bezpieczeństwa badana jest zgodność polityki bezpieczeństwa z wymaganiami bezpieczeństwa. Środowisko informatyczne Środowisko informatyczne to zespół elementów, które wpływają na bezpieczeństwo systemu informatycznego. W trakcie

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the practice of testing a computer system...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
angrybytes.com.pl szemkel.pl mocnyvps.pl serwervps.com.pl silesiadatacenter.com.pl testy penetracyjne